İnşaat sığortası

Fərdi qaydada sığorta proqramına aşağıdakı sığorta alətləri daxil ola bilər:

  • tikinti işlərinin sığortası;
  • montaj işlərinin sığortası;
  • tikinti texnikasının sığortası;
  • tikinti meydançası avadanlığının sığortası;
  • işəsalmadan sonrakı zəmanət öhdəliklərinin sığortalanması;
  • tikinti-montaj işləri görülərkən üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortalanması

Tikinti-montaj işlərinin sığorta proqramının əsas elementi – bilavasitə tikinti və ya montaj işlərinin sığortalanmasıdır. Bu halda sığorta məbləği tikinti işlərinin tam layihə (smeta) dəyərinin həcmində müəyyən edilir. Əvəzi ödənilən zərərin məbləği, istifadəyə yararlı qalıqlarının çıxılması şərti ilə obyekt üzərində aparılan işlərin tamamlanması dərəcəsindən asılı olur.

Əlaqə

Şəbəkə Sığorta Brokeri © 2019 Bütün hüquqlar qorunur.

Dizayn və inkişaf  Web Design.